Monday, 28 November 2011

Operasi yang Melibatkan Nombor Bulat

Ada empat operasi asas iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi.1. Untuk penambahan, penolakan dan pendaraban,
   operasi dilakukan dari kanan ke kiri (right
    to left).
                     _             
2. Untuk pembahagian, operasi dilakukan dari
    kiri ke kanan ( left to right)


3. Apabila mendarab suatu nombor dengan 10, 100
   atau 1 000, tambahkan bilangan sifar
   mengikut bilangan sifar yang terdapat pada
   10, 100 atau 1 000.

    contoh : a) 25 X 10       = 250
                 b) 25 X 100    = 2 500
                 c) 25 X 1 000  = 25 000

4. Untuk operasi bercampur yang melibatkan
   penambahan dan penolakan, hitung dari kiri
   ke kanan.

      contoh : 8 652 - 2337 + 407 = 6 722
       * lakukan operasi yang berada di sebelah kiri dahulu.

          8 652                           6 315
      -   2 337                       +   407
          6 315                           6 722
     * murid-murid digalakkan meletak kurungan pada operasi yang 
        hendak diselesaikan dahulu.

     Harap murid-murid dapat memahami pelajaran kita hari ini.Kata-
     kata motivasi hari ini adalah:

  
Jumpa lagi ..


2 comments: