Tuesday, 6 December 2011

Panduan Menjawab Soalan Kertas 1

Kertas 1 (Objektif 40 soalan)

Berikut diberikan panduan untuk menjawab soalan objektif bagi peperiksaan Matematik,
Kertas 1.
1.
Baca soalan dengan teliti.
2.
Kaji semua rajah yang diberikan dengan berhati-hati.
3.
Tulis semula semua maklumat yang diberikan secara ringkas.
4.
Kenal pasti klu penting dalam soalan.
5.
Tentukan maklumat yang perlu dicari.
6.
Kenal pasti operasi penyelesaian.
7.
Selesaikan masalah.
8.
Pilih jawapan yang tepat.
9.
Jika anda tidak dapat menyelesaikan sesuatu masalah, 
teruskan menjawab soalan yang seterusnya. Kembali kepada
soalan yang tidak dapat diselesaikan, jika ada masa.

No comments:

Post a Comment