Tuesday, 6 December 2011

Peratus

Peratus 

NOTA
Peratus

Nota 

1.
Menukar no. perpuluhan dalam 2 tempat perpuluhan kepada peratus.
 
Contoh: 0.35 =
                        
 
                     = 35%
 
2.
Menukar no. perpuluhan dalam 1 tempat perpuluhan kepada peratus.
 
Contoh: 0.2    =                              
                       = 20%
 
 
3.
Menukar no. bulat kepada peratus.
 
Contoh: 6   =
                     =  600%
 

Peratus

Nota 

1.
Mencari nilai bagi peratus daripada suatu nilai tertentu.
 
Contoh:  35% daripada RM150 =  35 X RM150
                                                        100
 
                                                  =   RM52.50
 
2.
Apabila mencari peratus sebahagian daripada suatu nilai ,kedua-dua kuantiti itu mesti mempunyai unit yang sama.
 
Contoh:1. Berapa peratuskah  100g daripada 1kg?
 
              100 g  x    100% (tukar unit kg kepada g, di mana 1kg = 1000g)
             1000g
 
            =  10%
 
Contoh 2: Berapa peratuskah 40 sen daripada RM2?
                 
 
 (tukar unit RM kepada sen, di mana RM 1 = 100sen)
               
          =  20%

No comments:

Post a Comment